Prawo i podatki

Jakie są warunki pozwu zbiorowego i kiedy można go składać?

• Zakładki: 57


Osoby chcące uzyskać odszkodowania lub zaspokoić roszczenia od wielkich firm często decydują się na pozwy zbiorowe. Są one alternatywą dla pojedynczych spraw sądowych i różnią się wymaganiami. Również opłaty ulegają zmianie, co bywa niejednokrotnie bardziej korzystne i mniej stresujące w przypadku pozwu zbiorowego.

Jakie są podstawowe warunki dotyczące pozwu zbiorowego?

Podstawowym warunkiem pozwu zbiorowego jest uczestnictwo minimum 10 osób poszkodowanych, które mają takie same roszczenia. Powinny być one ujednolicone dla każdego z zainteresowanych. Kolejną wytyczną jest wyłonienie reprezentanta z grupy lub z zewnątrz np. rzecznika. Prawo nie określa, kto może nim zostać, jednak jego odpowiedzialność jest niezwykle ważna, gdyż polega na wytoczeniu powództwa. Dodatkowo również konieczne będzie zatrudnienie pełnomocnika ze względu na przymus adwokacki oraz tryb postępowania grupowego będący sprawą skomplikowaną.

Kiedy można składać pozew zbiorowy?

Pozew zbiorowy składać można w przypadku ujednoliconych roszczeń każdego z powodów przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy. Dodatkowo powinien on spełniać warunki określone w Kodeksie Cywilnym oraz zawierać wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie grupowym, wskazanie okoliczności, określenie wysokości każdego z uczestników, a także oświadczenie powoda, które jest potwierdzeniem, iż działa on w imieniu całej grupy. Ostatnią ważną i głośną sprawą jest pozew grupowy ws. Amber Gold, aktualnie przyjmujący zgłoszenia do wytoczenia nowego pozwu.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Kancelaria GKR Legal.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
60 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *