Prawo i podatki

Unieważnienie kredytu frankowego a odfrankowienie – które rozwiązanie jest korzystniejsze?

• Zakładki: 320


W Polsce kredyty denominowane w walucie szwajcarskiej, znane jako kredyty frankowe, były bardzo popularne. Jednak wiele osób, które zdecydowały się na ten rodzaj finansowania, zaczęło odczuwać negatywne konsekwencje związane z nagłymi wzrostami kursu franka szwajcarskiego. W takim kontekście pojawiają się dwie główne opcje: unieważnienie kredytu frankowego oraz odfrankowienie. W tym artykule omówimy obie te kwestie i przeanalizujemy, które z tych rozwiązań może być korzystniejsze dla kredytobiorców.

Na czym polega unieważnienie kredytu frankowego?

Unieważnienie kredytu frankowego jest to proces, w którym kredytobiorca stara się o uchylenie umowy kredytowej. Głównym argumentem jest tu niezgodność umowy z prawem, zwłaszcza w kontekście niedostatecznej informacji i przejrzystości oferty kredytowej udzielonej przez bank. Kwestią sporną między bankami a kredytodawcami stanowią także zapisy spreadowe. Jeśli unieważnienie zostanie uznane, umowa kredytowa jest unieważniana, a kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku spłaty kredytu. Odzyskuje także nadpłatę, jeśli do takiej doszło. Bank może jednak dochodzić zwrotu kwot, które już zostały spłacone.

Korzyści unieważnienia kredytu frankowego

Główną korzyścią jest możliwość uniknięcia spłaty znacznego długu wynikającego z kredytu frankowego. W przypadku stwierdzenia niezgodności umowy z prawem, kredytobiorca ma prawo do ochrony swoich interesów jako konsumenta.

Odfrankowienie kredytu CHF – co to oznacza?

Odfrankowienie to proces, w którym kredytobiorca stara się zmienić walutę kredytu z franka szwajcarskiego na inną, zazwyczaj złotówkę. Jest to mniej radykalne rozwiązanie niż unieważnienie kredytu. O odfrankowieniu może zadecydować sąd, najczęściej jednak dochodzi do niego na mocy ugody zawartej między kredytobiorcą a bankiem.

Przejście na walutę krajową eliminuje ryzyko związaną z wahaniem kursu franka szwajcarskiego. Przejście na złotówkę wiąże się jednak z kosztami, takimi jak opłaty bankowe i koszty procesu zmiany waluty. Ponadto rata kredytu może wzrosnąć w wyniku przeliczenia na złotówki, co może być wyzwaniem dla niektórych kredytobiorców.

Ostateczny wybór między unieważnieniem kredytu frankowego a odfrankowieniem zależy od indywidualnych okoliczności każdego kredytobiorcy. Kredyty frankowe Głogów unieważniane są coraz liczniej dzięki rozbudowanemu orzecznictwo sądów krajowych, Sądu Najwyższego oraz TSUE.

Najważniejsze jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym i finansowym oraz dokładna analiza konkretnych warunków umowy kredytowej, aby podjąć najlepszą decyzję zgodnie z własnymi potrzebami i sytuacją finansową.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
127 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *