Firma

Czy każdy pracownik musi mieć szkolenie BHP? Poznaj opinie ekspertów Inka BHP!

• Zakładki: 36


Kodeks pracy jasno zakazuje dopuszczania do pracy pracownika, który nie ma znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ale czy we wszystkich przypadkach? Organizacja okresowych szkoleń BHP to obowiązek pracodawcy wobec pracowników. Czy każdy z nich musi brać udział w takim szkoleniu? Co w przypadku samych pracodawców i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Kto nie musi brać udziału w szkoleniu BHP?

Zarówno przełożeni, jak i podwładni w firmie muszą wziąć udział w szkoleniu BHP. Dotyczy to kadry kierowniczej i reszty pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko. Istnieje kilka sytuacji, w których udział w szkoleniu nie jest konieczny. 

Szkolenie BHP nie jest wymagane w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem z pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Mowa o przypadkach, gdy pracownik przedłuża umowę z pracodawcą na czas określony. Co ważne, pracodawca nie ma też obowiązku organizowania szkolenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło albo umowę-zlecenie. Zasady współpracy opisuje w tej sytuacji Kodeks cywilny, nie Kodeks pracy. Obowiązek przejścia szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych w tej formie pojawia się w momencie, gdy zleceniobiorca wykonuje pracę o wysokim stopniu narażenia zdrowia lub życia. Wciąż jednak pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdej sytuacji.

Szkolenie BHP – jednoosobowa działalność gospodarcza

A co w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą? Właściciel takiej firmy nie musi odbywać szkolenia BHP, jako że nie wymagają tego od niego przepisy. Udział w szkoleniu BHP w takim wypadku jest dobrowolny. Ale uwaga! Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia chociaż jednego pracownika, powinien zorganizować szkolenie BHP dla siebie i zatrudnionej osoby.

Czy pracodawca musi przejść szkolenie BHP?

Kiedy planujemy szkolenie BHP online lub stacjonarne, najczęściej myślimy o szkoleniu dla pracowników. A co z pracodawcą? Tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, właściciel firmy musi przejść szkolenie BHP w momencie, gdy zatrudnia pierwszego pracownika. Podobnie osoba, która obejmuje stanowisko dyrektorskie albo stanowisko prezesa i od tej pory będzie musiała zarządzać zespołem. Pierwsze szkolenie BHP jako pracodawca trzeba odbyć w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Następne szkolenie (okresowe) należy przejść po 5 latach.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
158 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *