Finanse

Kiedy warto korzystać z faktoringu odwróconego?

• Zakładki: 50


Klienci, którzy potrzebują szybko środków na spłatę faktur, z chęcią korzystają z finansowania, jakim jest faktoring odwrócony. Utrzymując płynność finansową, mogą posługiwać się takimi usługami w całości lub tylko częściowo, co jest bardzo wygodne i mało czasochłonne.

Czym charakteryzuje się faktoring odwrócony?

Terminem faktoring odwrócony określa się zapłatę za zakupy swojego klienta, wykonaną przez instytucję finansową, a następnie spłatę zobowiązań przez klienta faktorowi (instytucji finansowej, z którą zawarł umowę) w odpowiednim terminie. Jest to usługa przeznaczona dla podmiotów dokonujących zakupów, lecz nie sprzedawców. Faktoring odwrotny można również nazywać odwróconym, zamówieniowym, czy zakupowym. Zobowiązania finansowane przez tę usługę to np. faktury przeterminowane, pro formy, zaliczkowe, raty leasingowe czy faktury, których termin płatności dopiero będzie za jakiś czas (np. 10 dni).

Kiedy warto skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Usługa, jaką jest faktoring odwrócony, przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców mających zobowiązania za otrzymane towary charakteryzujące się krótkim lub niewystarczającym dla nich czasem spłaty. Dzięki faktoringowi mogą pozwolić sobie na płynność finansową i regulować na bieżąco opłaty za kontrakty czy materiały. W szczególności ważne jest to dla tych firm, które wystawiają faktury za towary lub usługi przesunięte w czasie i może z tego powodu grozić im zadłużenie. Dodatkowo z tej opcji korzystają również klienci niemogący dostać ofert w postaci faktoringu klasycznego.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą AOW Faktoring – https://www.aow.pl/

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
62 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *